vereniging noordelijke arbeidsrechtadvocaten

Vereniging Noordelijke ArbeidsrechtAdvocaten

Wij zijn de VNAA

De VNAA is de Vereniging Noordelijke ArbeidsrechtAdvocaten.
Haar leden zijn werkzaam in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Het zijn advocaten die actief zijn in het arbeidsrecht. Sommigen zijn uitsluitend werkzaam op dit rechtsgebied, voor anderen vormt het arbeidsrecht een belangrijk deel van hun praktijk.

Bent u op zoek naar een advocaat die u kan adviseren of bijstaan op het gebied van het arbeidsrecht? Deze website helpt u op weg.

Vind een advocaat bij u in de regio

U vindt onze advocaten in Akkrum, Assen, Coevorden, Drachten, Emmen, Groningen, Haren, Hoogeveen, Joure, Leek, Leeuwarden, Meppel, Paterswolde, Tilburg, Tynaarlo, Veendam en Zwolle

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is zowel voor een werkgever als voor een werknemer een belangrijk rechtsgebied. Het is van invloed op de inrichting en continuïteit van een bedrijf. Voor een werknemer kan het direct van invloed zijn op zijn/haar broodwinning.

Het arbeidsrecht omvat onder meer de volgende aspecten:

 • arbeidsovereenkomsten;
 • proeftijd;
 • concurrentie- en relatiebeding
 • ontslag, collectief en individueel, door middel van een aanvraag van een ontslagvergunning bij het UWV of een procedure bij de kantonrechter;
 • reorganisatie, personele aspecten;
 • sociaal plan;
 • de directeur-bestuurder;
 • medezeggenschap, ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging;
 • werkgeversaansprakelijkheid;
 • arbeidsongeschiktheid;
 • arbeidsomstandigheden;
 • ambtenarenrecht.

Artikel 4 lid 1

Om lid te kunnen zijn van de VNAA wordt in artikel 4 lid 1 van de statuten bepaald:

“Leden van de vereniging kunnen zijn, zij die ingeschreven als advocaat in de arrondissementen Assen, Groningen en Leeuwarden en tenminste vijf jaar de praktijk als advocaat hier ter lande hebben uitgeoefend en tenminste 1/3 van de normale volle werkweek zich in de uitoefening van hun praktijk als advocaat bezig houden met het arbeidsrecht en dat ook tenminste reeds het laatste jaar voor hun toetreding hebben gedaan.”

Onze advocaten