vereniging noordelijke arbeidsrechtadvocaten

Vereniging Noordelijke ArbeidsrechtAdvocaten

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is zowel voor een werkgever als voor een werknemer een belangrijk rechtsgebied. Het is van invloed op de inrichting en continuïteit van een bedrijf. Voor een werknemer kan het direct van invloed zijn op zijn/haar broodwinning.

Het arbeidsrecht omvat onder meer de volgende aspecten:

 • arbeidsovereenkomsten;
 • proeftijd;
 • concurrentie- en relatiebeding
 • ontslag, collectief en individueel,
 • door middel van een aanvraag van een ontslagvergunning bij het UWV
 • of een procedure bij de kantonrechter;
 • reorganisatie, personele aspecten;
 • sociaal plan;
 • de directeur-bestuurder;
 • medezeggenschap, ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging;
 • werkgeversaansprakelijkheid;
 • arbeidsongeschiktheid;
 • arbeidsomstandigheden;
 • ambtenarenrecht.