vereniging noordelijke arbeidsrechtadvocaten

Vereniging Noordelijke ArbeidsrechtAdvocaten

Vereniging

De VNAA is de Vereniging Noordelijke ArbeidsrechtAdvocaten.

Haar leden zijn werkzaam in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

Het zijn advocaten die actief zijn in het arbeidsrecht. Sommigen zijn uitsluitend werkzaam op dit rechtsgebied, voor anderen vormt het arbeidsrecht een belangrijk deel van hun praktijk.

Om lid te kunnen zijn van de VNAA wordt in artikel 4 lid 1 van de statuten bepaald:

“Leden van de vereniging kunnen zijn, zij die ingeschreven als advocaat in de arrondissementen Assen, Groningen en Leeuwarden en tenminste vijf jaar de praktijk als advocaat hier ter lande hebben uitgeoefend en tenminste 1/3 van de normale volle werkweek zich in de uitoefening van hun praktijk als advocaat bezig houden met het arbeidsrecht en dat ook tenminste reeds het laatste jaar voor hun toetreding hebben gedaan.”

De leden van de VNAA dienen om lid te mogen blijven jaarlijks 10 PO-punten te behalen. De VNAA organiseert jaarlijks cursussen waardoor de leden op de hoogte kunnen blijven van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied en daarmee deze 10 PO-punten kunnen behalen.

 

Bestuursleden:

Niek Entzinger – voorzitter
Winschoterdiep 50
9723 AB Groningen
050 – 21 10 890
niek@entzingerscheltinga.nl

Jannet Terpstra – secretaris
Ossenmarkt 7, 9712 NZ Groningen
Postbus 7015, 9701 JA Groningen
050 – 31 40 840
terpstra@boutadvocaten.nl

Jochem Frons – penningmeester
Hereweg 93, 9721 AA Groningen
Postbus 1105, 9701 BC Groningen
050 – 599 7999
j.frons@triplaw.nl